h1

COMISIÓN DE DOCENCIA CHUF

PRESIDENTE
 • Ramón López dos Reyes (Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo)

VICEPRESIDENTE / Coordinador Unidade Docente MFeC
 • Portal González Lorenzo

PRESIDENTE SUBCOMISIÓN DE CENTRO DE ENFERMARÍA
 • Mª Luisa Fraga Sampedro

VOGAIS REPRESENTANTES DOS TITORES DE ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN
 • Área Cirúrxica:
  • Jorge Rey Rey (Uroloxía)
  • Eulalia Vives Rodríguez (Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo)
 • Área Médica:
  • Ana Echarri Piúdo (Dixestivo)
 • Servizos Centrais:
  • Iria Rodríguez Legazpi (Farmacia Hospitalaria)
 • Área Materna Infantil:
  • Alejandra Rivera Trobo (Xinecoloxía)
 • Área Psiquiatría/Psicoloxía Clínica:
  • Alberto Durán Rivas (Psiquiatría)

VOGAIS REPRESENTANTES DE RESIDENTES:
 • Representante xeral de residentes
  • Karina Collazo García (MFeC)
 • Área Psiquiatría/Psicoloxía Clínica
  • Paula Marcos Carregal (Psicoloxía Clínica)
 • Área Médica
  • Marcos Daniel Montero (Medicina Interna)
 • Servizos Centrais
  • Javier Rodríguez Carracedo (Farmacia)
 • Área Materna Infantil
  • José María Escolar Martín (Pediatría)
 • Área Cirúrxica
  • Natalia Suárez Pazos (Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo)

VOGAL REPRESENTANTE COMUNIDADE AUTÓNOMA
 • Elena Rodríguez García (Oftalmoloxía) 

VOGAL NOMEADO POLA XUNTA DE PERSOAL
 • Antonio Otero Pena (MfeC) 

CONVIDADOS
 • Fernanda López Crecente (Directora de Procesos de Soporte)
 • Ana Isabel García Villar (Pediatría)
 • Anxo M. Aneiros Díaz (Neuroloxía)
 • Laura Ameneiro Romero (Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía)
 • Manuel Castro Bouzas (Psicoloxía Clínica)
 • María Fernández López (Análises Clínicas)
 • Raquel González Seoane (Xinecología)
 • Uxía Gutiérrez Couto (Bibliotecaria)
 • Laura Rosende Maceiras (Dermatoloxía)
 • Nuria Olivier Pascual (Oftalmoloxía)
 • Elena Fernández Bouza (Medicina Interna)
 • Anxo Ríos Reboredo (Radiodiagnóstico)
 • Bruno Rodríguez González (Coordinador Docente Urxencias)
 • Cristina Sixto Carreira (Titora Hospitalaria MFeC)

SECRETARIA
 • Pilar Fernández Breijo (Secretaria UDI)