h1

Antes de se operar ou de sometelo a determinados estudos, recibirá información sobre os riscos e beneficios que a dita proba ou intervención poden entrañar para a súa saúde, tralo cal

pediráselle que acepte de xeito expreso a súa decisión mediante a sinatura do consentimento informado.​