h1

O equipo de profesionais que traballa nos hospitais adscritos á Área Sanitaria de Ferrol pretende prestarlle a atención e os coidados co máximo respecto e calidade, na procura dunha rápida melloría, e que tanto vostede como a súa familia, na medida do posible, se sintan cómodos.

Con esta guía, preténdese dar resposta ás preguntas claves que vostede se poida formular sobre o funcionamento dos hospitais adscritos á Área Sanitaria de Ferrol:

  • Hospital Arquitecto Marcide: Avenida da Residencia, s/n.
  • Hospital Naval: Camiño da Pega, s/n
  • Hospital Novoa Santos: Carretera Catabois s/n.
  • Teléfono: 981 334 000

Proporcionará información acerca de onde debe dirixirse o/a paciente para realizar o ingreso, que documentación debe de achegar, pulseira identificadora e os útiles persoais que deberá traer. Así mesmo, informará a pacientes e familiares sobre as normas de funcionamento do hospital e do servizo ou unidade onde vai ingresar.