h1

A atención primaria de saúde, tal e como a define a Organización Mundial da Saúde, é a asistencia sanitaria esencial accesible a tódolos individuos e familias da comunidade a través de medios aceptables para eles, coa súa plena participación.

 

A Atención Primaria é o nivel básico e inicial de atención, que garante a globalidade e continuidade da atención ó longo de toda a vida do paciente, actuando como xestor e coordinador de casos, e regulador de fluxos. Comprende actividades de promoción da saúde, educación sanitaria, prevención da enfermidade, asistencia sanitaria, mantemento e recuperación da saúde, así como a rehabilitación física e o traballo social.

 

Todas estas actividades, dirixidas ás persoas, ás familias e á comunidade, baixo un enfoque biopsicosocial, préstanse por equipos interdisciplinares, garantindo a calidade e accesibilidade ás mesmas, así como a continuidade entre os diferentes ámbitos de atención na prestación de servicios sanitarios e a coordinación entre tódolos sectores implicados.

 

A atención primaria, que inclúe a abordaxe dos problemas de saúde e os factores e condutas de risco, comprende a seguinte carteira de servizos comúns da atención primaria:

  • Atención sanitaria a demanda, programada e urxente, tanto na consulta como no domicilio do enfermo.
  • Indicación ou prescripción e realización, no seu caso, de procedementos diagnósticos e terapéuticos.
  • Actividades en materia de prevención, promoción da saúde, atención familiar e atención comunitaria.
  • Actividades de información e vixilancia na protección da saúde.
  • Rehabilitación básica.
  • Atencións e servizos específicos relativos á muller, á infancia, á adolescencia, ós adultos, á terceira idade, ós grupos de risco e ós enfermos crónicos.
  • Atención paliativa a enfermos terminais.
  • Atención á saúde mental en coordinación cos servizos de atención especializadas.
  • Atención á saúde bucodental.


Estes son os nosos Servizos de Atención Primaria (SAP) e os centros que os conforman.

SAP As Pontes

Xefe de Servizo: Fernando Paramio Castedo

Centro de Saúde As Pontes

Teléfono: 981334699

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Pediatría

Odontoloxía

Matrona

Farmacia

Fisioterapia

PAC

SAP Caranza

Xefe de Servizo: María Jesús Corral Fernández-Peñaflor

Centro de Saúde Caranza

Teléfono: 981327300

Servizos dispoñibles:

Medicina xeral

Enfermaría

Pediatria

Odontoloxía

Traballo Social

Saúde Mental

SAP Cedeira

Xefe de Servizo: María Carmen Vázquez Salaño

Centro de Saúde Cedeira

Teléfono: 981480015

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Matrona

Farmacia

PAC

SAP Fene

Xefe de Servizo: Francisco Malvar Fernández

Centro de Saúde Fene

Xefe de Unidade: Francisco Malvar Fernández

Teléfono: 981341429

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Odontoloxía

Matrona

Farmacia

Fisioterapia

Traballo Social

PAC

Centro de Saúde Ares

Xefe de Unidade: Carlos Castiñeira Pombo

Teléfono: 981448287

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Matrona

Centro de Saúde A Capela

Teléfono: 981459154

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Matrona

Centro de Saúde Mugardos

Xefa de Unidade: Isabel Marcos Paz

Teléfono: 981470836

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Matrona

Centro de Saúde Maniños

Teléfono: 981361140

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

SAP Fontenla Maristany

Xefe de Servizo: Pablo Cal Martínez

Centro de Saúde Fontenla Maristany

Xefe de Unidade: Isabel Díaz Pita

Teléfono: 981336633

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Odontoloxía

Matrona

Farmacia

Orientación Familiar

Radioloxía

Traballo Social

Saúde Mental

PAC

Centro de Saúde Manuel Comellas

Teléfono: 981350837

Medicina Xeral

Enfermaría

SAP Narón

Xefe de Servizo: Julia Leira Vivero

Centro de Saúde Narón

Xefe de Unidade: Julia Leira Vivero

Teléfono: 981385860

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Odontoloxía

Pediatría

Matrona

Farmacia

Fisioterapia

Traballo Social

PAC

Centro de Saúde Neda

Xefa Unidade: Victoria Castro Ocampo

Teléfono: 981380297

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Matrona

Centro de Saúde Valdoviño

Xefe de Unidade: José Luis Insua Lage

Teléfono: 981487558

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Matrona

Consultorio O Val

Teléfono: 981363166

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Consultorio de Pedroso

Teléfono: 981368449

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

SAP Ortigueira

Xefe de Servizo:

Centro de Saúde Ortigueira

Xefe de Unidade:

Teléfono: 981401076

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Odontoloxía

Matrona

Farmacia

Fisioterapia

PAC

Consultorio Mera-Ortigueira

Teléfono: 981413301

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Centro de Saúde Cariño

Xefa de Unidade: María Luisa Marín Sánchez

Teléfono: 981420410

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Matrona

Farmacia

PAC

Centro de Saúde Espasante

Teléfono: 981426000

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Centro de Saúde Barqueiro

Teléfono: 981414272

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Consultorio Grañas do Sor

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Consultorio Campo de Mañón

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

SAP Pontedeume

Xefe de Servizo: M.ª Olimpia Rodríguez Pérez

Centro de Saúde Pontedeume

Teléfono: 981430999

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Odontoloxía

Matrona

Farmacia

Fisioterapia

Traballo Social

PAC

Centro de Saúde Cabanas

Xefa de Unidade: Aurora López Núñez

Teléfono: 981433113

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Matrona

Centro de Saúde Monfero

Teléfono: 981793832

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

SAP San Sadurniño

Xefe de Servizo: Carlos V. Díaz Sueiras

Centro de Saúde San Sadurniño

Teléfono: 981490463

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Matrona

Farmacia

PAC

Centro de Saúde Cerdido

Teléfono: 981427425

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Centro de Saúde Moeche

Teléfono: 981404400

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Centro de Saúde As Somozas

Teléfono: 981404119

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

SAP Serantes

Xefe de Servizo: Gabriel Calvo Mosquera

Centro de Saúde Serantes

Teléfono: 981328500

Servizos dispoñibles:

Medicina Xeral

Enfermaría

Pediatría

Farmacia

Traballo Social