h1

Cando un facultativo indique a necesidade de realizar unha intervención cirúrxica, debe acudir a Cita Previa coa documentación que lle facilitaron.
  • Nos andares baixos do Hospital Arquitecto Marcide ou do Hospital Naval.
Nestas ditas unidades, informaranlle do procedemento a seguir e dos prazos dispoñibles para tomar a súa decisión.
 
6 Citación.jpg