h1

A súa tarxeta sanitaria individual é un documento clave que facilita a asistencia; e é moi importante manter actualizados os datos persoais nela (domicilio, teléfonos de contacto, etc.). É unha obriga dos usuarios e usuarias xa que a finalidade é a de facilitar a comunicación entre vostede e os servizos sanitarios. Os ditos datos poden modificarse ben a través de certificado dixital, na propia páxina web do Sergas, ou ben acudindo ós espazos administrativos do seu centro de saúde.
 
4 Tarxeta Sanitaria.PNG 
Determinados pacientes teñen unha tarxeta sanitaria co distintivo específico “AA”. Instrución 9/2018.
 
Con ela, tentamos minimizar, no posible, as esperas nas consultas dos centros de saúde, consultas externas, Servizos de Urxencia e Hospitalización, e permitir ós acompañantes ou coidadores o acompañamento permanente durante a asistencia, agás que houbera algunha circunstancia clínica grave que o impedira.
 
7 Tarxeta Sanitaria AA ok.PNG