h1

A segunda opinión médica solicítase na Unidade de Atención ó Paciente (andar baixo do Hospital Arquitecto Marcide do Complexo). O dereito á segunda opinión limítase actualmente a unhas patoloxías determinadas.
 
 
3 Segunda Opinión.PNG