h1

Organigrama Unidad de Calidad.png


A Unidade de Calidade presta apoio e asesoramento na xestión, planificación, implantación e mantemento dos Sistemas de Xestión da Calidade ós Servizos Certificados e a calquera outro servizo da Área Sanitaria de Ferrol que o demande, así coma á Dirección, no relativo a Xestión de Sistemas de Calidade e Certificación ISO. Tamén naqueles outros aspectos relacionados coa calidade que a Dirección considere oportunos.
 
Asemade, no eido da Enfermaría tanto a nivel da nosa Área, participa, asesora e desenvolve proxectos de calidade como seguridade do paciente, rexistros específicos, ou procedementos, entre outros. Participa en grupos de traballo dentro da Área Sanitaria de Ferrol e en grupos de traballo centrais do Servizo Galego de Saúde.
 
Dende a Unidade, realízanse actividades de apoio administrativo e de arquivo documental a todos os Comités Técnico Sanitarios, Comisións Clínicas e Grupos de Traballo que se desenvolven na Área. 
 
donde estamos.png 
 
 
 
Datos de contacto:
 
 • Correo electrónico:
 •  
   
 • Teléfonos:
 •  
  • Secretaría: 981 339700
  •  
  • Xestor de calidade 1: 981 336688
  •  
  • Xestor de calidade 2: 981 336689
  •  
  • Supervisión: 981 339701