h1

Fotografía portada pinchar.PNG 
 
 
PERFIL CRONOLÓXICO SOBRE O PLAN DIRECTOR DO NOVO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL:
 
> Publicación no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) Plan Director. Venres, 26 de agosto de 2016.
 
> Publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) do anuncio da licitación do servizo de redacción do Plan Director do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol e a redacción do proxecto básico e de execución da Fase I. Martes, 30 de agosto de 2016.
 
> Publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE) da redacción do Plan dIRECTOR. Martes, 6 de setembro de 2016.
 
> Anuncio, no DOG 13 de marzo de 2017, da formalización da contratación da redacción do plan director do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol e a redacción do proxecto básico e de execución da fase I (expediente AB SER3-16-005). López-Fando e Asociados, S.L.P. Importe o canon de adxudicación. Importe total 475.793,47.
 
> Informe a Consello da Xunta traballo en redacción do proxecto. Abril de 2017.
 
> A Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial da Unión Europea, o 1 de outubro de 2018., o anuncio de previo de licitación das obras da fase I do Complexo Hospitalario de Ferrol, que se corresponden coa ampliación do Hospital Arquitecto Marcide, unha infraestrutura na que a Administración autonómica prevé investir preto de 47 millóns de euros.
 
> A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, o 28 de decembro de 2018, licitou o contrato para a execución da primeira fase da ampliación do Complexo Hospitalario de Ferrol, cun orzamento de 56.802.804,05 euros. Tamén se licitaron dous contratos de servizo, un para a dirección desta obra de edificación cun orzamento base de 761.358,62 euros, e outro para a dirección de execución de edificación por valor de 761.358,62 euros.

> Na primeira semana de setembro de 2019, comezaban as obras necesarias para acondicionar o edificio de Mariñeiría do Hospital Naval do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. A adxudicación do contrato formalizábase por un importe de 376.690,80 euros, e o prazo estimado era de 3,5 meses. Para poder acometer a Fase I, resulta necesario este acondicionamento deste edificio antigamente destinado a Mariñeiría no Hospital Naval, o que permitirá trasladar ós mesmos servizos actualmente emprazados nas zonas afectadas polas futuras novas edificacións. Así, unha vez finalizada a obra de Mariñeiría, trasladaranse ao mesmo departamentos como mantemento e taller de carpintería, servizo de informática, unidade de formación continuada, unidade de almacén e aprovisionamentos, servizos xerais, e diversos almacéns, entre outros.

> Queda pechada no mes de setemro a Fase 0 cun novo Laboratorio de Anatomia Patolóxica (definitivo), unha nova Lavandería (definitiva) e unha nova cociña (provisional) no Hospital Naval.

> Os seguintes pasos inmediatos, xa nesta Fase I, en setembro de 2019, son Microbioloxía (provisional), Farmacia (provisional) e Hospital de Día Oncohematolóxico (provisional) no Hospital Naval para poder baleirar os espazos no Marcide, e iniciar obra do novo edificio neses espazos. Xa se traballa con Microbioloxía, primeira actuación destes pasos iniciais da Fase I.
 
> Trasládase, en febreiro de 2020, Pediatría do primeiro ó terceiro andar do Hospital Naval para poder comezar alí a obra do Hospital de Día Onco-hematolóxico provisional; e xa se traballa tamén nos futuros espazos da Microbioloxía provisional, pasos iniciais desta Fase I.

> Comezan, a finais de febreiro de 2020, os primeiros traslados de diferentes departamentos para o renovado edificio de Mariñeiría, o que permite liberar espazos tanto no Hospital Naval como no Arquitecto Marcide do Complexo para seguir coas actuacións da Fase I.

> En marzo de 2020, estáse a traballar xa activamente nas obras que acollerán o Hospital de Día Onco-Hematolóxico provisional, a Farmacia Provisional e o Laboratorio Provisional no Hospital Naval do Complexo; e, no Hospital Arquitecto Marcide, xa se está a actuar nos espazos que acollerán o novo Servizo de Radiodiagnóstico.

> En abril de 2020, realízanse os accesos na variante da vía do Hospital Arquitecto Marcide para facilitar o fluxo interno de tráfico no recinto durante as obras. Establécese unha rampla unidireccional de saída de subministracións, almacén e mercadorías para axilizar o tráfico interno. A súa saída é pola parte inferior da parcela do hospital, á rúa Irmandade de Doadores de sangue. Ó finalizar as obras, esta zona será a destinada a área reservada para subministracións do hospital, por onde se xestionará tanto a entrada de subministracións como a retirada de residuos do Hospital.


> En agosto de 2020, actúase na prancha dos xardíns principais da fachada do Hospital Arquitecto Marcide, para situar módulos de almacenaxe e residuos, que foi necesario trasladar do soto para seguir avanzando nos citados espazos de Radiodiagnóstico.


> En setembro de 2020, avanzan as tarefas de escavación e sostemento no Hospital Arquitecto Marcide, para o novo edificio.


> En outubro de 2020, actívase a Cociña Provisional no Hospital Naval, trasladada dende o Marcide, co que se pecha a Fase 0 do Plan Director.