h1

Fotografía portada pinchar.PNG 
 
PERFIL CRONOLÓXICO SOBRE O PLAN DIRECTOR DO NOVO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE FERROL:
 
> Publicación no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) do Plan Director. Venres, 26 de agosto de 2016.
 
> Publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) do anuncio da licitación do servizo de redacción do Plan Director do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol e a redacción do proxecto básico e de execución da Fase I. Martes, 30 de agosto de 2016.
 
> Publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE) da redacción do Plan Director. Martes, 6 de setembro de 2016.
 
> Anuncio, no DOG 13 de marzo de 2017, da formalización da contratación da redacción do plan director do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol e a redacción do proxecto básico e de execución da fase I (expediente AB SER3-16-005). López-Fando e Asociados, S.L.P. Importe o canon de adxudicación. Importe total 475.793,47.
 
> Informe a Consello da Xunta traballo en redacción do proxecto. Abril de 2017.
 
> A Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial da Unión Europea, o 1 de outubro de 2018, o anuncio de previo de licitación das obras da fase I do Complexo Hospitalario de Ferrol, que se corresponden coa ampliación do Hospital Arquitecto Marcide, unha infraestrutura na que a Administración autonómica prevé investir preto de 47 millóns de euros.
 
> A Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, o 28 de decembro de 2018, licitou o contrato para a execución da primeira fase da ampliación do Complexo Hospitalario de Ferrol, cun orzamento de 56.802.804,05 euros. Tamén se licitaron dous contratos de servizo, un para a dirección desta obra de edificación cun orzamento base de 761.358,62 euros, e outro para a dirección de execución de edificación por valor de 761.358,62 euros.
 
> Na primeira semana de setembro de 2019, comezaban as obras necesarias para acondicionar o edificio de Mariñeiría do Hospital Naval do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. A adxudicación do contrato formalizábase por un importe de 376.690,80 euros, e o prazo estimado era de 3,5 meses. Para poder acometer a Fase I, resulta necesario este acondicionamento deste edificio antigamente destinado a Mariñeiría no Hospital Naval, o que permitirá trasladar ós mesmos servizos actualmente emprazados nas zonas afectadas polas futuras novas edificacións. Así, unha vez finalizada a obra de Mariñeiría, trasladaranse ao mesmo departamentos como mantemento e taller de carpintería, servizo de informática, unidade de formación continuada, unidade de almacén e aprovisionamentos, servizos xerais, e diversos almacéns, entre outros.
 
> Queda pechada no mes de setembro a Fase 0 cun novo Laboratorio de Anatomía Patolóxica (definitivo), unha nova Lavandería (definitiva) e unha nova cociña (provisional) no Hospital Naval.
 
> Os seguintes pasos inmediatos, xa nesta Fase I, en setembro de 2019, son Microbioloxía (provisional), Farmacia (provisional) e Hospital de Día Oncohematolóxico (provisional) no Hospital Naval para poder baleirar os espazos no Marcide, e iniciar obra do novo edificio neses espazos. Xa se traballa con Microbioloxía, primeira actuación destes pasos iniciais da Fase I.
 
> Trasládase, en febreiro de 2020, Pediatría do primeiro ó terceiro andar do Hospital Naval para poder comezar alí a obra do Hospital de Día Onco-hematolóxico provisional; e xa se traballa tamén nos futuros espazos da Microbioloxía provisional, pasos iniciais desta Fase I.
 
> Comezan, a finais de febreiro de 2020, os primeiros traslados de diferentes departamentos para o renovado edificio de Mariñeiría, o que permite liberar espazos tanto no Hospital Naval como no Arquitecto Marcide do Complexo para seguir coas actuacións da Fase I.
 
> En marzo de 2020, estáse a traballar xa activamente nas obras que acollerán o Hospital de Día Onco-Hematolóxico provisional, a Farmacia Provisional e o Laboratorio Provisional no Hospital Naval do Complexo; e, no Hospital Arquitecto Marcide, xa se está a actuar nos espazos que acollerán o novo Servizo de Radiodiagnóstico.
 
> En abril de 2020, realízanse os accesos na variante da vía do Hospital Arquitecto Marcide para facilitar o fluxo interno de tráfico no recinto durante as obras. Establécese unha rampla unidireccional de saída de subministracións, almacén e mercadorías para axilizar o tráfico interno. A súa saída é pola parte inferior da parcela do hospital, á rúa Irmandade de Doadores de sangue. Ó finalizar as obras, esta zona será a destinada a área reservada para subministracións do hospital, por onde se xestionará tanto a entrada de subministracións como a retirada de residuos do Hospital.
 
> En agosto de 2020, actúase na prancha dos xardíns principais da fachada do Hospital Arquitecto Marcide, para situar módulos de almacenaxe e residuos, que foi necesario trasladar do soto para seguir avanzando nos citados espazos de Radiodiagnóstico.
 
> En setembro de 2020, avanzan as tarefas de escavación e sostemento no Hospital Arquitecto Marcide, para os novos edificios.
 
> En outubro de 2020, actívase a Cociña Provisional no Hospital Naval, trasladada dende o Marcide, co que se pecha a Fase 0 do Plan Director.

> O 6 de xuño de 2021, comezaba o traslado coa actividade das consultas externas de Farmacia no Hospital Naval. Acondicionouse o andar baixo do Hospital Naval, no entorno da Farmacia que xa existía neste centro, para aglutinar así todo o Servizo Farmacéutico neste ámbito de xeito provisional.
 
> O 19 de xuño de 2021, o Hospital de Día Onco-Hematolóxico trasládase ó seu renovado emprazamento provisional no primeiro andar do Hospital Naval do Complexo, dende o soto do Hospital Arquitecto Marcide. A entrada é pola fachada lateral do primeiro andar fronte ó aparcamento (antigas Urxencias do Hospital Naval).
 
> O 4 de outubro de 2021, comeza a funcionar no Naval o Laboratorio de Microbioloxía provisional. Conta con instalacións totalmente renovadas e que amplían considerablemente os espazos para traballar no ámbito deste Servizo Central, que pasa de 360 metros cadrados a 604 metros cadrados.
 
> Nestes meses de 2021, no Hospital Arquitecto Marcide, xa se está a intervir nos espazos liberados no soto polos departamentos que se trasladaron a Mariñeiría no ano 2020 (como Servizos Xerais ou Mantemento). Faise a demolición nunha parte do espazo que acollerá o novo Servizo de Radiodiagnóstico, no que se traballa activamente.
 
> Están feitos xa os accesos na variante da vía para facilitar o fluxo interno de tráfico no  recinto durante as obras. Establécese unha rampla unidireccional de saída de subministracións, almacén e mercadorías para axilizar o tráfico interno.
 
> En 2022, continúase a traballar nos dous novos edificios Este e Sur da Fase I. O edificio Este albergará, entre utras cuestións, a cociña, os vestiarios, as urxencias, a farmacia, os gabinetes e os servizos de nefroloxía, pediatría, UCI e a nova hospitalización. O edificio Sur albergará a nova central de instalacións, a xerencia, a dirección e a administración.

> Novembro de 2022.- A Xunta de Galicia publica a licitación, por un importe de 120.000 euros, da ampliación de equipamento para a nova área de Radioloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). Esta licitación inclúe a subministración de 27 estacións de radiodiagnóstico para a nova área de Radioloxía que se está a construír dentro da fase 1 do Plan Director. Dada a ampliación en marcha neste servizo, o contrato non só supón renovar as 14 existentes senón a dotación doutras 13 novas estacións. As 27 estacións de radiodiagnóstico incorporan 27 estacións de traballo por importe de 52.000 euros, 10 monitores de diagnóstico cun panel e 16 con dobre panel; que ascenden a 53.000 euros. Tamén inclúen un monitor de diagnóstico mamográfico cun importe de 13.900 euros e un calibrador.

> Decembro de 2022 .- Continúase coa finalización de la primeira parte del Edificio Sur, que alberga tódalas novas instalacións eléctricas do Hospital: dende as acometidas da compañía subministradora, centro de transformación, cadros xerais de baixa tensión, grupos electróxenos, equipos de continuidade, produción de auga fría para climatización e central de bombeo. Son instalacións necesarias para o funcionamento do Hospital. Aínda que se trata de obra que non é visible, é a que dá o soporte necesario para que todo o resto poida funcionar correctamente.

> Está xa executada a nova traza da vía Irmandade de Doadores de Sangue e queda só pendente de realizar a parte que corresponderá á zona de subministracións do Hospital. Para poder completala é necesario realizar a modificación dalgunhas das acometidas de servizos ó propio hospital, que actualmente se atopan na fase final da súa execución.

> Marzo de 2023.- Recepciónase a obra da nova área de Radiodiagnóstico, que chega ós 2.200 m2, e case duplica a superficie anterior. Incorpora equipos por 5,5 millóns de euros destinados a actuar sobre as resonancias magnéticas, onde se renovou a que había e engadiuse unha segunda; e os TACs, onde se renovan tanto os dous desta área como o do Hospital Naval.

> Abril de 2023.- Comeza a funcionar a Resonancia Magnética, Ecografía e Radioloxía Convencional no novo espazo de Radiodiagnóstico.

> Agosto 2023.- O almacén de subministracións do Hospital Arquitecto Marcide do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol trasládase ó andar -1 no módulo xa realizado do novo edificio sur, no marco do Plan Director.

> Ó novo edificio sur xa se foron trasladando elementos necesarios para poder demoler as zonas previstas do Hospital Arquitecto Marcide orixinal e poder seguir avanzando nos novos edificios. No seu andar -2 están xa activas moitas das zonas clave para o funcionamento técnico do Complexo, como os centros de transformación de enerxía, sistemas antiincendios, grupos electróxenos, sistemas de refrixeración, entrada de auga quente e fría, e cadros de xerais de alta e baixa tensión, entre outras cuestións. Igualmente, xa unha parte do andar cero deste novo edificio sur acolleu ó recentemente operativo Servizo de Radiodiagnóstico, que se realizou empregando unha parte do actual Hospital Marcide e unha parte comunicada co citado novo edificio sur.

> Agosto 2023.- O almacén de subministracións do Hospital Arquitecto Marcide do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol trasládase ó andar -1 no módulo xa realizado do novo edificio sur, no marco do Plan Director.

> Decembro 2023.- Demolición dos espazos que darán paso á continuidade do Edificio Este (Rúa Doadores de Sangue), o edificio con máis peso asistencial. Alí estaban o antigo almacén, Farmacia, parte de Radioloxía, de Medicina Preventiva, fundamentalmente, e entre outros menores.

Xaneiro 2024.- Remate demolición e desescombrado para dar continuidade ó edificio Este asistencial, que xa ten un lado visible no seu 33% aproximado (denominado Bloque A).

> Xaneiro 2024.- A Xunta de Galicia inicia os trámites da contratación do proxecto da Fase Final do Plan Director do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol coa publicación do anuncio no Diario Oficial da Unión Europea. Publicación do anuncio na Plataforma de Contratos.